ซีพีเอฟ ส่งเสบียงอาหารเสริมพลังกายส่งกำลังใจ หมอ-พยาบาล โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลตรัง ร่วมต้านภัยโควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้า โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ต่อเนื่อง ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานสนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลตรัง

แพทย์หญิงธิติมา ศิริมาตยาพันธุ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรมสาขาศาสตร์ฟื้นฟู) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลตรัง รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากซีพีเอฟ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ป่วยโควิด และผู้ป่วยเฝ้าระวังที่มาพักเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลสนาม ทำให้มีข้อจำกัดและความยากลำบากในการออกไปซื้อหาอาหารรับประทาน โดยเฉพาะในกรณีของทีมแพทย์ต้องเฝ้าดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ที่อร่อย สะอาด เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

“ขอขอบคุณเครือซีพีและซีพีเอฟ ที่ส่งมอบอาหารมาสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทั้งหมดที่ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลตรัง อาหารที่ส่งให้ทีมแพทย์เป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับการทำงานของเราที่เป็นด่านหน้าในการดูแลประชาชน และทุกคนก็สามารถช่วยสนับสนุนภารกิจของแพทย์ได้เช่นกัน ด้วยการยกการ์ดสูง เน้นมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ รวมถึงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี” แพทย์หญิงธิติมา กล่าว

ด้าน นายประทิว แก้วกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ที่นำทีมซีพีเอฟจิตอาสา ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูให้กับโรงพยาบาล กล่าวว่า บริษัทได้ริเริ่มโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำหรับความช่วยเหลือในวิกฤตโควิดระลอกใหม่นี้ บริษัทได้สนับสนุนโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และหน่วยงานต่างๆ รวม 93 แห่ง ด้วยการมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานหลากหลายเมนู ซุปผัก CP Veg it UP! รวมกว่า 100,000 แพ็ก น้ำดื่มกว่า 22,000 ขวด และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ iMU อีก 4,000 ขวด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวัตถุดิบจากซีพีเอฟ ได้แก่ เนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร สำหรับปรุงเป็นอาหารพร้อมรับประทาน

“ซีพีเอฟ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ พร้อมร่วมเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อแทนขอบคุณและให้กำลังใจ ตลอดจนแบ่งเบาภาระของภาครัฐและโรงพยาบาลต่างๆ ให้สามารถใช้เวลาทุ่มเทดูแลผู้ป่วยและป้องกันโรคได้มากขึ้น เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นายประทิว กล่าว