“ทีเอชซีจี” มอบฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด

บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด มอบฟ้าทะลายโจร 20,000 แคปซูล พร้อมแอลกอฮอล์ 100 ลิตรให้กับสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน บรรเทาอาการโควิด 19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด นำโดย นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานกรรมการบริหาร และนายธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา กฤตเมธานนท์ ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ทำการมอบฟ้าทะลายโจร จำนวน 20,000 แคปซูล และแอลกอฮอล์ 100 ลิตร ให้กับสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ โดยมี ว่าที่นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย  และนายสิทธิพร คงหอม ผู้อำนวยการส่วนกำลังพลกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้รับมอบ

นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่กระจายของเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดอย่างต่อเนื่องทุกวัน  จนเกิดวิกฤตเตียงรักษาในสถานพยาบาลไม่เพียงพอ ขณะที่ผู้ป่วยที่รู้ว่าตนเองติดเชื้อโควิด 19 หลายราย ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยเร็ว  หลายภาคส่วนจึงหันมาให้ความสนใจสมุนไพรซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับในการรักษาและบรรเทาอาการของผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มสีเขียว ที่มีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ไอ คัดจมูก หรือเจ็บคอ  ดังนั้น บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด จึงได้ทำการส่งมอบฟ้าทะลายโจร จำนวน 20,000 แคปซูล ให้กับสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ พร้อมแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ลิตร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในเบื้องต้น ทั้งนี้ การใช้ฟ้าทะลายโจรช่วยในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นอีกหนึ่งนโยบายการแพทย์แผนไทย ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้