ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เข้ามอบกระเช้าผลไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ขึ้นสู่ปีที่ 34 โดยมีนางสาวสุจิต เมืองสุข ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ รับมอบ