ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกิจกรรมบรรจุถุงทรายใส่กระสอบสำหรับมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา