ตรวจจุดสกัดป้องกันไฟป่า

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ลงพื้นที่จุดตรวจสกัดป้องกันไฟป่าร่วมหมู่ที่ 5, 9 และ 11 บริเวณสะพานข้ามน้ำยมบ้านทุ่งมอกทุ่งเจริญ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจติดตามการอยู่เวรยามของจิตอาสาเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า เมื่อเร็วๆ นี้