กรมส่งเสริมการเกษตรชวนอุดหนุนสินค้าเกษตร ในงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 51 ปี 2565”

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัด งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 51 ปี 2565ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565 ตั้งแต่ 09.00 – 21.00 น. ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงได้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทราในการจําหน่ายผลผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงที่มีรสชาติดีเยี่ยมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่มีความโดดเด่นเรื่องการผลิตมะม่วงคุณภาพ มีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงที่เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับการผลิตมาตลอดในระยะเวลา 51 กว่าปีที่มา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ที่ผนึกกำลังร่วมกันฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในพื้นที่อื่นๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น มะม่วงจะต้องได้มาตรฐานการส่งออก Grade Premium มีลักษณะผิวสีเหลืองทอง รสชาติหอมหวาน ได้รับการรับรอง GAP ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เกษตรกรมีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่การปลูก การตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่มให้ต้นสมบูรณ์ บำรุงด้วยธาตุอาหารอย่างเพียงพอ และให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ คัดเลือกไว้เฉพาะผลที่สมบูรณ์ รูปทรงดี ผิวสม่ำเสมอ ไม่มีร่องรอยการทำลายของศัตรูพืช มีการห่อผลมะม่วงเพื่อรักษาคุณภาพ และทำการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี ในระยะความสุกแก่ที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถส่งออกสร้างรายได้ให้กับเกษตรผู้ปลูกมะม่วงของจังหวัด

ด้านนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 22,654 ไร่ ให้ผลผลิตรวมประมาณ 20,858.11 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 464.94 ล้านบาท ที่สำคัญผลผลิตมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีเอกลักษณ์และรสชาติที่โดดเด่น โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) การันตีในคุณภาพเรื่องรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ทางจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีผลผลิตมะม่วงอีก 3 ชนิดพันธุ์ ที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำขอรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ มะม่วงพันธุ์ขายตึก มะม่วงพันธุ์แรด และเขียวเสวย ที่จะช่วยเป็นสิ่งยืนยันเพิ่มเติมได้อีกถึงอัตลักษณ์ของมะม่วงแปดริ้วที่ไม่เหมือนที่อื่น ๆ และมีเอกลักษณ์ในรสชาติที่ชัดเจน

 ด้านสภาพภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่มีแม่น้ำบางปะกงไหลผ่าน ทำให้แต่ละปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะมีน้ำทะเลหนุนเข้ามาในลุ่มน้ำ ทำให้อำเภอที่มีการปลูกมะม่วงมาก เช่น อำเภอบางคล้า อำเภอคลองเขื่อน มีโอกาสได้รองรับทั้ง น้ำจืด และน้ำเค็ม จึงเกิดสภาพเป็นน้ำกร่อยขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้ลักษณะของดินที่ปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีลักษณะไม่เหมือนที่อื่น ทำให้มะม่วงที่ปลูกนั้นให้ผลผลิตที่มีรสชาติดี มี 3 รสชาติในผลเดียว มีความเป็นเอกลักษณ์ เมื่อคนได้ชิมแล้วจะรู้ได้ในทันทีว่าเป็นมะม่วงที่มาจากเมืองแปดริ้ว สมกับคำพูดที่ว่า มะม่วงแปดริ้ว ปลูกในดิน 3 น้ำ ได้มะม่วง 3 รส

สำหรับกิจกรรมภายใน งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 51 ปี 2565 จะมีการจัดประกวดผลผลิตมะม่วงคุณภาพ จำนวน 2 ประเภท 8 ชนิด ได้แก่ ประเภทมะม่วงดิบ จะมีพันธุ์แรด เขียวเสวย ขายตึก ทวายเดือนเก้า ประเภทมะม่วงสุก มีพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ 4 แรดสุก และน้ำดอกไม้ผลใหญ่ ซึ่งจะเป็นการยืนยันให้กับผู้มาซื้อมะม่วงภายในงานได้เป็นอย่างดีว่าท่านจะได้ผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพ รสชาติดีกลับบ้านไปรับประทานได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสุดยอดมะม่วงคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และเป็นสินค้า GI ของจังหวัดฉะเชิงเทรา กิ่งพันธุ์คุณภาพมาตรฐานทั้งมะม่วงและไม้ผลอื่นๆ อาหาร ขนมหวาน ข้าวเหนียวมูลรสเด็ด และผลิตภัณฑ์แปรรูปของดีเมืองแปดริ้ว เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเที่ยว ชิม ช้อป และแชร์อุดหนุนสินค้าเกษตรของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ เศรษฐกิจในจังหวัดมีการขับเคลื่อน ในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 51 ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565 ตั้งแต่ 09.00 – 21.00 น.ที่สําคัญภายในงานจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ราดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในคอนเซ็ปต์ ชิม ช้อป ใช้ ไร้เงินสด Covid Free Setting No Alcohol No Foam”