เซเว่นฯ ติดปีก SME จัดสัมมนาออนไลน์ “มาตรฐานการผลิตอาหาร”

ศูนย์ 7 สนับสนุน SME ภายใต้การขับเคลื่อนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าให้ความรู้ต่อเนื่อง จัดสัมมนาออนไลน์ “เจาะประเด็นการเสื่อมเสียของอาหารก่อนหมดอายุจากเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค” เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ติวเข้มและอัพเดทความรู้ใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการ SME โดย น.ส.อินทิรา พฤกษ์รัตนนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหาร โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SME ยกระดับการพัฒนามาตรฐานสินค้า เพื่อการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ SME ผ่านการจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ตอกย้ำนโยบาย “3 ให้กับการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มแห่งโอกาสในการช่วยเหลือ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืนการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการหมัก และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางจุลินทรีย์ในอาหาร สาขาการจัดการความปลอดภัยอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มา เจาะลึกทุกประเด็นของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ ไขทุกข้อสงสัยสาเหตุของการหมดอายุของอาหารก่อนเวลาอันควร รวมถึงให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนมุมมองในการจัดการเชิงป้องกันการเสื่อมเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมด้วยวิทยากรจากซีพี ออลล์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีผู้ประกอบการ SME ให้ความสนใจร่วมฟังสัมมนาออนไลน์เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ได้เดินหน้าสนับสนุนเอสเอ็มอีและเกษตกรอย่างต่อเนื่องตลอดมาภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” สำหรับผู้ที่สนใจข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ SME และการจัดสัมมนา สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก ศูนย์7สนับสนุนSME