เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างปลอดภัย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายปรีชา สายแสง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายอรุณ เหมือนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนวังท่าช้าง โดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช จังหวัดชลบุรี บรรยายให้ความรู้ และมีเกษตรกรเข้าร่วม 25 คน พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต ขยายเชื้อชีวภัณฑ์ ในโครงการให้แก่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวด้วย