ซีพีเอฟ เปิด CPF RD Center รับคณะจาก MIDA โชว์ Future Foods หนุนความมั่นคงอาหาร

ดร.ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนวัตกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต้อนรับ Ms.Manjit Kaur Balkar ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีอาหารและอุตสาหกรรมจากฐานทรัพยากร ของหน่วยงานพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซีย (Food Technology and Resource Based Industries Division of Malaysian Investment Development Authority – MIDA) และคณะผู้บริหาร MIDA ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร หรือ CPF RD Center วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาการพัฒนานวัตกรรมอาหาร และการแปรรูปอาหารที่ทันสมัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยฯ เช่น ผลิตภัณฑ์ Meat Zero ผลิตภัณฑ์ Probiotic เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจาก MIDA มาเยี่ยมชมเรียนรู้การดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟจะได้นำไปพัฒนาและกำหนดแนวทางส่งเสริมการลงทุน เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารมาดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และขับเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน