มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด นา เล หลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะ​อุตสาหกรรม​เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย​ ผศ.ดร.​อภิญญา​ วณิช​พันธุ์​ คณบดี และ ดร.ธนิต ซังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พร้อมคณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด​ นา​ เล​ ตำบลท่าหิน​ อำเภอสทิงพระ​ จังหวัดสงขลา

โดยการลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด​ นา​ เล​ ในครั้งนี้​ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์​ ประกอบด้วย​ 1. ผลิตภัณฑ์​น้ำตาลโตนด​ 2. ผลิตภัณฑ์​สบู่​ และ 3. ผลิตภัณฑ์​สครับผิว ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของลูกตาลโตนด ถือเป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นของขึ้นชื่ออย่างลูกตาลโตนดมาใช้เป็นจุดเด่นในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน คุณพูนทรัพย์​ ศรีชู​ ประธานศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด นา เล กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่างที่ทางศูนย์ได้ผลิตขึ้นมานั้น มีความโดดเด่นและน่าสนใจ แต่ยังมีจุดอ่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย จึงได้หาแนวทางการแก้ไขร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยการติดต่อประสานงานไปยังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เข้ามาช่วยเหลือในด้านการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ลูกตาลโตนด ถือเป็นภารกิจแรกหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน