สู่ขวัญน้อง คล้องแขนพี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สู่ขวัญน้อง คล้องแขนพี่” สานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคน และเสริมขวัญกำลังใจในการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา