ศิลปข้ามวัฒนธรรม Cross Cultural Integration

อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ ) เป็นประธานเปิดโครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม Cross Cultural Integration ประจำปีการศึกษา 2565 ดำเนินการจัดโครงการโดย ดร.ฐาปกรณ์ ทองคำนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและอาหารประจำถิ่นชาวล้านนา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโรงแรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณยงยศ ชูชีพ นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การบายศรีสู่ขวัญจากพิธีกรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา