ไทยออยล์ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารไทยออยล์ ขนาดกำลังการผลิต 80.24 กิโลวัตต์ ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยมี นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คุณนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โครงการฯ ดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า และนำผลประหยัดค่าไฟฟ้ามาดำเนินโครงการต่อยอดสร้างประโยชน์กับสังคม ทั้งเป็นการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทางเลือก ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย