ไทยออยล์ร่วมกับโรงเรียนรอบโรงกลั่นจัดทำโครงการ “ไทยออยล์ สร้างเยาวชนรักษ์โลก”

คุณภูมิจิตร ทัศนประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนรอบกลุ่มไทยออยล์ เปิดโครงการต้นแบบการจัดการของเสีย ภายใต้ชื่อโครงการ “ไทยออยล์ สร้างเยาวชนรักษ์โลก” (Thaioil CE School Model ) เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการของเสีย  ได้แก่ การจัดการขยะ กระบวนการหมักปุ๋ย แนวทางการรีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้ว รวมถึงการทำบัญชีเบื้องต้น

และมีพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยออยล์มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่แหลมฉบัง  2 โรงเรียนนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนบ้านชากยายจีน โดยมี คุณกรุณวดี  โคตรเครื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากยายจีน และโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) โดย คุณนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม