สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย สร้างสรรค์สังคม “แต่งแต้มกำแพง วัฒนวิถีแห่งชีวิตชาวใต้”

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำโครงการแต่งแต้มกำแพง วัฒนวิถีแห่งชีวิตชาวใต้ ที่โรงงาน 3 (หาดใหญ่) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้