“ซีแอนด์จี” คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

“ซีแอนด์จี” คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำมาตรฐานดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี 2565 โดยมี นายสหวัฒน์  โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

การได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW )Corporate Social Responsibility,Department of Industrial Work ในครั้งนี้ นับเป็นโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของและชุมชมอย่างยั่งยืน

ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ โดยยึดเกณฑ์มาตรฐาน 7 ด้าน (7 Core Subject)ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) ด้านสิทธิมนุษยชน  (Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice) ด้านผู้บริโภค (Consumers Issue) และด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชน (Community involvement and Development)

การได้รับรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายการดำเนินงานมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยและระดับสากล