คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย จัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานเทศน์มหาชาติ เพื่อทุนการศึกษา โดยจัดเทศน์มหาชาติขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในงานดังกล่าวมีกิจกรรมจากนักศึกษาที่น่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน (กัณหาชาลี) เป็นต้น และผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ (เลขที่บัญชี : 661-6-22141-5) ชื่อบัญชี : ทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทาน น้ำดื่ม ฯลฯ ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หรือติดต่อได้ที่ คุณฐานิตดา ชูราษฎร์ 074-317-112 ต่อ 111, 124 หรือ 08-8624-6294

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรที่สนับสนุน และเล็งเห็นความสำคัญในการมอบโอกาสทางการศึกษา ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถศึกษาและพัฒนาตนเองในอนคตได้ต่อไป