เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตการเกษตร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ดำเนินการเก็บตัวอย่างผลผลิตการเกษตรและตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตให้แก่เกษตรกร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเป้าหมายโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรเกิดการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน รวมถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย จากการตรวจผลผลิตของเกษตรกรจำนวน 24 ตัวอย่าง พบว่าผลผลิตของเกษตรกรไม่มีสารเคมีตกค้างในผลผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าจากผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตดังกล่าวจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354