เกษตรปราจีนบุรี กำหนดแนวทาง เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี และทีมงาน ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (R2R) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ นางสาวปราณี ไฝไทย เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี และทีมงาน ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (R2R) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อวิจัย “การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ระดับตำบล” ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหน้าเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354