สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม TSU Inventor Award 2022

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุมศึกษา จากผลงาน นวัตกรรม Artificial Coral ปะการังเทียมที่มวลน้ำซึมผ่านได้จากซีเมนต์หอยนางรมโดย นางสาวพรพิชชา แตงทอง นางสาวนิรชา อ่อนคง และ นางสาวจีรภิญญา สงเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ และ อาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ คณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดครั้งนี้ ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม TSU Inventor Award 2022 โครงการ TSU INNOVATION FAIR 2022 มหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354