เทศบาลตำบลบ้านผือ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านผือ ที่บริเวณหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ซึ่งได้เตรียมกระสอบทรายไว้สำหรับปิดทางน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ้านเรือน และจัดงบประมาณไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 200 ครัวเรือน