แม็คโคร ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจเคียงข้างชุมชน ระดมพนักงานทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมนำน้ำดื่ม สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งมอบแทนความห่วงใย

“แม็คโคร” ทุกสาขาต่างให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย ยึดมั่นกับจุดยืนคนไทยไม่ทิ้งกัน เคียงข้างในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะสาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้รวบรวมทีมพนักงานจิตอาสา ทยอยลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมยังคงสร้างผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายจังหวัด โดย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (16 ตุลาคม 2565) จำนวน 59 จังหวัด มีประชาขน 425,287 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

พร้อมกันนั้น ยังร่วมมือกับกรมการค้าภายใน จัดเตรียมสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัย ไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลน รวมถึงการดูแลลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย โชห่วย และร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ ให้ฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว