สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย สืบสานประเพณีลากพระ

ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ ได้ร่วมกับช่างท้องถิ่น พระสงฆ์ และชาวบ้าน ออกแบบและตกแต่งเรือพระ ณ วัดไทยมังคลาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำทุนทางวัฒนธรรมอย่างมโนราห์ผสมผสานร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมง บ้านชายทะเล สร้างสรรค์เรือพระออกมาอย่างมีชีวิตชีวาน่าสนใจ และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรือพระ ในงานประเพณีลากพระและแข่งเรือเพรียว ประจำปี 2565