กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดกรมข้าว เร่งฟื้นฟูเยียวยาชาวนาที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่ประสบเหตุอุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก ที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางเกษตร รวมไปถึงนาข้าวเป็นวงกว้าง จึงมอบหมายให้ให้กรมการข้าว เร่งติดตามดำเนินการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร รวมถึงการเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบอุทกภัยโดยเร่งด่วน

นายกฤษ อุตตะมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะโฆษกกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในขณะนี้ได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวนาและผู้ประสบอุทกภัย โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวนาผู้ประสบภัย

โฆษกกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกรมการข้าว ได้มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ตามโครงการสํารองเมล็ดพันธ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 7 กิโลกรัม สำหรับนาดำ และไร่ละ 15 กิโลกรัม สำหรับนาหว่าน ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ของเกษตรกรผู้จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคือ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จนขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูเดียวกัน และมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะเพาะปลูกในฤดูเดียวกัน และต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูก เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูต่อไป หรือกระจายให้เกษตรกรอื่นในชุมชนใช้เพาะปลูก ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี 62