มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สอนการทำยาหม่องสมุนไพร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น กิจกรรมฝึกอบรมการทำยาหม่องสมุนไพร ให้กับชาวบ้าน ตำบลอรัญญิก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์กัญญา กอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ มาเป็นวิทยากร ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา