ศูนย์ 7 สนับสนุน SME จัด “SME สัญจร” มุ่งเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย

ศูนย์ 7 สนับสนุน SME ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ตอกย้ำภารกิจ “3ให้” เดินหน้าจัด “โครงการ SME สัญจร ครั้งที่ 1” เพื่อให้ความรู้เสริมศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าสานสัมพันธ์กับคู่ค้าในพื้นที่ภาคตะวันออก

กิจกรรมภายในงานนี้ประกอบด้วย “การปลูกป่า ผูกสัมพันธ์”, กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วยกิจกรรม “จุดประกาย SME with CEO” โดย นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาถ่ายทอดนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของเซเว่น อีเลฟเว่น และแบ่งปันความรู้ พร้อมด้วยคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญจากซีพี ออลล์ และศูนย์ 7 สนับสนุน SME มาให้คำแนะนำด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้พบปะ และปรึกษาการบริหารจัดการธุรกิจ

ศูนย์ 7 สนับสนุน SME จัดกิจกรรมส่งเสริมและขยายช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ สอดคล้องกับปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” สามารถติดตามข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้ที่เฟซบุ๊ก ศูนย์ 7 สนับสนุน SME