มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน ต่ออายุควายไทยให้ยืนยาวและยังช่วยเกษตรกรไทยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอีกทาง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวัลลภ เจียรวนนท์  รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ และมอบกระบือจำนวน 111 ตัว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล 15 ครอบครัว ณ ฟาร์มกระบือทันสมัย ของ นางวิมล ชัยปรัชญาวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านชัยพัฒนา  ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ในนามของจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำกระบือมามอบให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นฐานคนขอนแก่นมีอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาอยู่แล้ว การที่เกษตรกรได้รับกระบือในวันนี้ ถือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในอีกทางนึง คนโบราณเขาว่าถ้าวันนึงเราเดือดร้อน มีที่ก็ต้องขายที่มีควายก็ขายควาย ซึ่งการเลี้ยงควายก็ถือเป็นการออมเงิน การเก็บเงินของเกษตรกร นอกจากทางมูลนิธิฯ จะนำกระบือมาให้แล้ว ยังมีการนำความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดู การปลูกหญ้า และการผสมเทียม มาให้เกษตรกรด้วย ถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรโดยตรง และหวังว่าโคงการดีๆ แบบนี้จะต่อยอดและสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนอยู่คู่พี่น้องเกษตรกรต่อไป”

นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล กล่าวว่า  โครงการนี้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2565 ได้ไถ่ชีวิตแม่โคและแม่กระบือพันธุ์พื้นเมือง จำนวน  2,695 ตัว เพื่อมอบให้เกษตรกร 2,298 ครอบครัว ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย และสงขลา โดยได้มอบให้เกษตรนำไปเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกร ตลอดระยะเวลา 20 ปี โครงการได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 120 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านวิชาการ การฝึกอบรม พร้อมติดตามงานอย่างใกล้ชิด ผลงานที่พอสรุปได้เป็นรูปธรรม คือ เกษตรกรสามารถขยายพันธุ์โค-กระบือเพิ่มขึ้นจาก 2,695 ตัว เป็นกว่า 7,800 ตัว เกษตรกรได้รับประโยชน์ในรูปผลผลิตที่เป็นการขายสัตว์ ปุ๋ยคอก และอื่นๆ มากมาย

“ซึ่งในปีนี้ ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เป็นจำนวนรวม 111 ตัว แก่เกษตรกรจำนวน 15 ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดเลย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ สุุรินทร์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร โดยแม่กระบือเหล่านี้ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดโค กระบือ  แล้วจึงนำมาส่งมอบให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัวละ 5-8 ตัว ซึ่งเกษตรกรมีอาชีพหลักในการทำนา และทำการเกษตร โดยกระบือในโครงการฯ ทั้งหมดที่มอบให้เกษตรกรจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่กรมปศุสัตว์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในเรื่องการเลี้ยงดู และขยายพันธุ์กระบือ รวมไปถึงการดูแลและติดตามผลเพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์กระบือและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ เกษตรกร” นายวัลลภ เจียรวนนท์ กล่าวปิดท้าย

นางวิมล ชัยปรัชญาวงศ์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ครอบครัวมีอาชีพทำไร่ ทำนา และค้าขาย เป็นร้านขายของเล็กๆ หน้าบ้านตัวเอง พอทางโครงการเปิดรับผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ก็เข้ามาสมัคร เพราะตนเองก็เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวมาก่อนเมื่อหลายปีมาแล้ว แต่ได้เลิกเลี้ยงไปแล้ว เลยคิดว่าหากได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ก็จะเลี้ยงแม่ควายทั้ง 8 แม่ให้ดีที่สุด นอกจากจะเป็นควายที่รับการไถ่ชีวิตมาแล้ว ควายเหล่านี้ยังเสร้างโอกาสให้กับครอบครัวได้มีอาชีพ ก็ดีใจมากที่รับเลือกจากโครงการนี้ เพราะทุกวันนี้อาชีพทำไร่ ทำนา รายได้ก็ไม่เพียงพอกับการเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งครอบครัวตนเองมีลูกชาย 2 คน หวังว่าการเลี้ยงควายจะเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกๆ ต่อไป

ในการนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือร่วมกับโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ได้โดยการบริจาคเงิน ตามกำลังศรัทธา

เข้าบัญชี ชื่อ “มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (กองทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ)”

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทร์ บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่  133-4-89508-1
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่  001-2-83260-7
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสีลม (ซี.พี. ทาวเวอร์) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 168-2-03977-2