สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง คว้า 3 รางวัล

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด โดย นายไพโรจน์ อนันต์กิจตระกูล ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานเข้ารับรางวัล The Best Contact Center Awards 2022 รางวัล Bronze Award ประเภท Corporate : The Best Corporate Social Responsibility Contact Center และรางวัลประเภท Individual จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่น The Best Contact Center 2022 Agent และรางวัลชมเชย (Tele-service) : The Best Contact Center 2022 Supervisor ณ โรงละครอักษรา (King Power) จัดขึ้นโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย เพื่อสนับสนุนและยกย่องการทำงานของบุคลากรในธุรกิจบริการ Contact Center ของประเทศไทย

สำหรับเวที TCCTA The Best Contact Center Awards 2022 ถือเป็นการประชันความสามารถด้านการบริการจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีมาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาจากการบริหารจัดการงานด้าน Contact Center ที่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการรักษามาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ที่มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการสนับสนุนโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม