เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่

นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ และดำเนินการถ่ายทอดฯ เมื่อเร็วๆ นี้