มทร.ศรีวิชัย รับมอบบ้านรัตนพฤกษ์ ชอว์

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ บ้านรัตนพฤกษ์  ชอว์ โดยผู้บริจาค ได้แก่ ผู้บริจาค บ้านรัตนพฤกษ์ ชอว์ คุณวรรณี รัตนพฤกษ์ ชอว์ คุณวิลเลี่ยม ชอว์ และ นายแพทย์คาร์ล ชอว์ มอบบ้านหลังนี้ให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ที่จะสามารถดูแลอาคารนี้ได้เป็นอย่างดีถูกต้องตามหลักทางวิชาการ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากบ้านหลังนี้ทำงานร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลา เพื่อกิจกรรมทางการเรียนการสอน ตลอดจนการทำวิจัย บ้านหลังนี้เป็นอาคารตึกสองชั้นสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีนผสมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Chinese Architecture) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรับน้ำหนักด้วยเสาและคาน ตั้งอยู่ ณ ถนนรามัญ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา