ดูเร็กซ์ มอบ “อิสรภาพทางเพศ” และร่วมต่อสู้กับประเด็นทางสังคมเรื่องเพศ เพื่อวัยรุ่นห่างไกลจากการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และโรคติดต่อ พร้อมลุยกิจกรรมโรดโชว์รับวันถุงยางอนามัยสากล

ดูเร็กซ์ (Durex) แบรนด์ขายดีอันดับหนึ่งทั่วโลก ย้ำจุดยืนมุ่งมั่นมอบอิสรภาพทางเพศสำหรับคนไทย และร่วมต่อสู้กับประเด็นสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ทั้งการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และโรคติดต่อทางด้านเพศสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นในการให้การศึกษาที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้มีความกล้าที่จะเรียกร้องสิทธิ์จากการตีตราทางสังคม ประกาศเดินหน้าพันธกิจสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อสังคมผ่านมุมมองการใช้ชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมทั้งการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความหลากหลายในสังคม การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ Music collaboration รวมถึงการให้ความรู้ในเชิง Sex edutainment

ล่าสุดเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ร่วมโครงการ “Empowering Our Youth” ต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง UNFPA สำนักงานประเทศไทย และบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมพลังวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นย้ำใน 3 ประการสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้าถึงถุงยางอนามัย การป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันถุงยางอนามัยสากล พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมสัญจรพิเศษ สนับสนุนถุงยางอนามัยดูเร็กซ์ จำนวน 60,000 ชิ้น สำหรับแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาวะทางเพศที่ดี พร้อมปลดปล่อยอิสระและแสดงตัวตนทางเพศอย่างแท้จริง ตั้งแต่กิจกรรมแรกที่จัดร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)