ไทย-สหรัฐอเมริกา ผลักดันเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วย BCG ภาคเกษตรต่อเนื่อง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำแนวทางความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาหลังรับไม้ต่อเจ้าภาพเอเปคจากประเทศไทยในปี 2566 เดินหน้าร่วมกัน ผลักดันการดำเนินงานตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภาคเกษตรต่อเนื่อง ลุยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี พ.ศ. 2573 พร้อมชูธง 5 มาตรการสำคัญของไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเปค

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงผลักดันนโยบายแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด ได้มอบหมายให้ สศก. เข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (Policy Partnership on Food Security: PPFS) ภายใต้กรอบเอเปค เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เมืองปาล์มสปริง รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา