สสว. ผนึกกำลัง ม.สงขลานครินทร์ และ ม.ศิลปากร จัด “โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศาฯ” ร่วมวินิจฉัยธุรกิจเอสเอ็มอีไทย

สสว. ร่วมกับ ม.อ. และ มศก. ส่องธุรกิจ ร่วมวินิจฉัย เพื่อเติมเต็มกระบวนการทางความคิด และเชื่อมโยงเอสเอ็มอีสู่โอกาสทางธุรกิจ จัดทำโครงการ “ระบบวินิจฉัย 360 องศา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ (SME Formalization)” ให้เอสเอ็มอีไทยสามารถยกระดับพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ และผลักดันเข้าสู่ระบบการพัฒนายกระดับธุรกิจอย่างครบวงจรของภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.sme360d.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2566

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานของคนรุ่นใหม่ การถูกเลิกจ้าง ถึงแม้จากรายงานภาวะสังคมไทยของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุการจ้างงานเพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานปรับตัวดีขึ้นก็ตาม แต่วิกฤตครั้งนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายประการให้แก่โครงสร้างสังคม พฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป

ผอ.สสว. เผยอีกว่า ปัจจัยดังกล่าว ทำให้ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถแข่งขันหรืออยู่รอดได้ หากยังยึดติดกับธุรกิจรูปแบบเดิม ประกอบกับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายของช่วงอายุ ทั้งแบบเริ่มต้นธุรกิจแบบตั้งใจอยากเป็นเจ้าของกิจการเพราะไม่ต้องการเป็นมนุษย์เงินเดือน และการเริ่มต้นธุรกิจแบบมีความ จำเป็นจากการตกงานขาดความแน่นอนในหน้าที่การงาน ทั้งนี้ยังขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และขาดที่ปรึกษาในการแนะนำแนวทางในการวางแผนธุรกิจ จึงทำให้หลายธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ต้องล้มเลิกกิจการไป

นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโครงการระบบวินิจฉัย 360 องศา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ (SME Formalization) เพื่อพัฒนากลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องเผชิญกับ “แรงกดดัน 4 C ประกอบด้วย Customer Competition Cost และ Cost-reduction

“ผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง เติบโต เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ โดยปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดรับกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤติโควิด-19 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะมาช่วยขับเคลื่อนและผลักดันในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการด้วยความมุ่งมั่น ทั้งนี้จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการสมัครเข้าร่วมโครงการและสามารถนัดหมายเวลาผ่านระบบออนไลน์ที่ www.sme360d.com เพื่อรับคำวินิจฉัยผู้ประกอบการแบบ 360 องศา ผ่านระบบ Zoom Conferencing ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วผู้รับบริการยังจะได้รับโอกาสในการเชื่อมโยงในบริการของสถาบันการเงิน หรือสิทธิประโยชน์จากโครงการอื่นๆ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ มากมายจากหน่วยภาครัฐที่ผนึกกำลังกันเพื่อร่วมกันยกระดับและพัฒนา SME ไทยให้เข้มแข็ง” นายวีระพงศ์ กล่าว

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือผู้กำลังเริ่มต้นธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sme360d.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ม.สงขลานครินทร์ Facebook : PSU SME 360 /  Line : @psu-sme /  โทร : 089-615-9151ม.ศิลปากร Facebook : SME360 / Line : SME360 /โทร : 065-437-8900