ซีพีเอฟ เดินหน้า Greenfarm – Smart Farm ยกระดับการเลี้ยงหมูปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ต้นแบบการดำเนินธุรกิจรักษ์โลก โดยมี “มาตรฐานฟาร์มสีเขียว” หรือกรีนฟาร์ม (CPF Green Farm) เป็นตัวอย่างความสำเร็จ จากการมุ่งปรับปรุงตลอดกระบวนการเลี้ยงสุกรของบริษัทให้มีมาตรฐาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างเป็นสำคัญ เพื่อให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข ด้วยการนำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาสนับสนุนการเลี้ยงได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วย 5 ปัจจัย คือ การเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปิด ที่ทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ (Evaporative Cooling System) สามารถควบคุมอุณหภูมิ สภาพอากาศ ความชื้น ให้เหมาะสมกับสุกรแต่ละช่วงวัย ทำให้สัตว์อยู่สบายและไม่เครียด การใช้ระบบไบโอแก๊ส (Biogas) ได้ก๊าซชีวภาพนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์มช่วยลดต้นทุนด้านไฟฟ้าได้ถึง 50-80% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด และยังช่วยป้องกันกลิ่นออกจากระบบทำให้ไม่มีแมลงวันที่จะไปรบกวนชุมชน นำระบบฟอกอากาศท้ายโรงเรือน มาใช้ตัดกลิ่นที่อาจหลงเหลือ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการปันน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพส่งให้ชุมชนโดยรอบ นำไปใช้เพื่อการเกษตร ช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งมานานกว่า 21 ปี และการปรับฟาร์มให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยแนวคิดการยกรีสอร์ตมาไว้ที่ฟาร์ม จนได้ชื่อว่าเป็น “ฟาร์มหมูอยู่สบาย สไตล์รีสอร์ต”

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังเดินหน้าสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและระบบอัตโนมัติ อาทิ Internet of Things (IoT) มาช่วยควบคุมการทำงานทางไกล การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้กล้องวงจรปิด และการนำระบบ sound talk มาตรวจจับฟังเสียงไอของสุกร เพื่อติดตามสุขภาพของสัตว์ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและส่งเสริมการผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพปลอดภัย และช่วยให้การจัดการสภาพแวดล้อมในฟาร์มเหมาะกับความเป็นอยู่ของสัตว์ ทำให้สัตว์อยู่สุขสบาย ได้กินอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ สนับสนุนการเติบโตของสัตว์ สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยมีการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลในฟาร์ม ด้วยระบบประมวลผลแบบทันที (real time processing) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดูแลสัตว์ และบริหารงานผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งมีการแจ้งเตือนสถานะผิดปกติต่างๆ ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ระบบฟาร์มอัจฉริยะ ยังมีส่วนช่วยให้การใช้พลังงานและน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการสูญเสียอาหารสัตว์ ประหยัดต้นทุนการผลิต ที่สำคัญยังช่วยสนับสนุนระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) ปกป้องฟาร์มให้ปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์และคน จากการลดความจำเป็นของคนเข้าไปในโรงเรือน จึงลดความเสี่ยงการติดต่อโรคจากคนสู่สัตว์ นำไปสู่การลดการใช้ยาปฏิชีวนะ