อธิบดีข้าว ชูข้าวรักษ์โลกบางระกำโมเดล ปลูกข้าว ลดสารเคมี เพิ่มผลผลิต

นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว​ ลงพื้นที่​ อำเภอบางระกำ​ จังหวัดพิษณุโลก​
ลงพื้นที่ปลูกข้าว “แปลงนาทดสอบจุลินทรีย์” โดยมี​ นายสานิตย์ จิตต์นุพงศ์​ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว​ นางสาวชวนชม​ ดีรัศมี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก​ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมคณะ

นายณัฎฐกิตติ์​ กล่าวว่า​ โครงการข้าวรักษ์โลก​​นั้น เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี​ เป็นการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในรูปแบบเศรษฐกิจ BCG คือ ใช้ตลาดนำการเพาะปลูก​ โดยสำหรับพื้นที่บางระกำโมเดล​ จังหวัดพิษณุโลกนั้น​ ได้มีการปลูกข้าวโดยใช้หลัก ​BCG​ MODEL​ มาใช้​ ซึ่งกรมการข้าวได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้จุลินทรีย์​ในการปลูกข้าว​​ ที่จะเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ซึ่งการปลูกข้าวตามโครงการข้าวรักษ์โลก จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการผลิตข้าวให้กับชาวนา โดยแนะนำให้กลุ่มชาวนาหันมาทำนาประณีต ด้วยวิธีการปักดำ หรือเครื่องปักดำ จะได้ผลผลิตที่ดีกว่าการทำนาหว่าน พร้อมจัดการระบบชลประทาน (zoning) เพื่อรองรับการส่งน้ำในการทำนา ด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง​

นายพะเยาว์ ชื่นกลิ่น ​ชาวนาอำเภอบางระกำ​ จังหวัดพิษณุโลก​ ​กล่าวว่า​ การทำนาปลูกข้าว​แบบเกษตรปลอดภัย​ โดยยึดหลัก​ BCG​ MODEL​ นั้น สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น​ อีกทั้งยังได้ข้าวที่ปลอดภัย​ ไร้สารเคมี​ โดยกรมการข้าวได้เข้ามาส่งเสริมในการปลูกข้าวปลอดภัย​ด้วยกันนำจุลินทรีย์และสาหร่ายแกมเขียวมาผสมผสานในการเพาะปลูก โดยภายในแปลงข้าวดังกล่าว​ได้มีการทดลองปลูกข้าวพันธุ์ กข 95 ซึ่งภายหลังการเก็บเกี่ยวพบว่าได้ผลผลิตเฉลี่ย 1 ไร่ ผลิตได้กว่า 1,000 กิโลกรัม หรือกว่า 1 ตัน และจากการเพาะปลูกจำนวน 14 ไร่ พบว่าได้ผลผลิตถึง 16,180 กิโลกรัม