เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบพัดลมไอเย็น ‘เอ็มคูล’ ให้กับหน่วยภาครัฐ

คณะผู้บริหารเอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบพัดลมไอเย็น ‘เอ็มคูล’ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะครู นักเรียน จาก 10 โรงเรียนทั่วประเทศ

จากซ้ายไปขวา: นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายเอนก  จงเสถียร ประธานกรรมการบริหาร  นางสาวฤทัยชนก จงเสถียร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน และ นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น มอบพัดลมไอเย็น ‘เอ็มคูล’ สำหรับกรองอากาศ เพื่อช่วยต้านภัยฝุ่นในภาคเหนือ  จำนวน 50 เครื่อง ให้กับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข อ.แม่สาย ระบบการทำงานของ พัดลมไอเย็น ‘เอ็มคูล’ช่วยบรรเทาความร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและกรองอากาศลดฝุ่นได้มากถึง 40%