ก้าวสู่ปีที่ 14 CPP-KCP-DMT กับ “สายธารน้ำใจ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ”

นายประสิทธ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ (คนที่ 7 จากขวามือ) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม “สายธารน้ำใจ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” ซึ่งปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 14 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 20 ตัว รวมมูลค่า 536,474.99 บาท ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 14 ปี“สายธารน้ำใจ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ” จำนวนในการร่วมไถ่ชีวิต โค-กระบือทั้งสิ้น วัว 195 ตัว และกระบือ 155 ตัว รวมมูลค่า 8,512,266 บาท ส่งมอบให้กับธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริฯ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเครื่องมือทำกินอย่างยั่งยืน อีกทั้งภายในงานได้มอบข้าวตราฉัตร ให้กับผู้สูงอายุได้บริโภค โดยมีคุณแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศม์เป็นผู้รับมอบ และร่วมออกบูทข้าวไข่เจียวบริการผู้ร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน โดยได้รับสายธารน้ำใจจากพี่ ๆ พนักงานจิตอาสา CSR SPIRIT ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ