ปลัด “กีรติ” เยี่ยมชมไร่โชติวรรณ และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริทจำกัด ช่วยบูมสินค้าโครงการ Local BCG Plus

“พาณิชย์”   นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมไร่โซติวรรณ เมอริโต้ฟาร์ม และบริษัทผลิตภัณท์อาหารเมอริท จำกัด ที่ได้มาตรฐานระดับโลก และเป็นหนึ่งในสินค้าได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Local BCG Plus  หวังจุดประกายให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำไปใช้เป็นแบบอย่าง

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมไร่โซติวรรณ (เมอริโต้ฟาร์ม) และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Demeter ที่ให้กับผู้เพาะปลูกและแปรรูปสินค้าออร์แกนิก จาก BFDI (Biodynamic Federation Demeter International) โดยเป็นมาตรฐานที่นิยมในตลาดยุโรปและเป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองยากที่สุดมาตรฐานหนึ่ง ในอาเซียนมีแค่ 5 ราย คือ ไทย 1 ราย มาเลเชีย 3 ราย และสิงคโปร์ 1 ราย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

โดยการเข้าเยี่ยมชมไร่โชติวรรณ เมอริโต้ฟาร์ม และโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารเมอริทในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้สื่อมวลชน ช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และรายงานข่าวความสำเร็จของผู้ประกอบการไทย ที่ให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกและผลิตสินค้าอินทรีย์ ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์ความต้องการของตลาดโลก และช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญ และใช้เป็นแบบอย่างในการปลูกและผลิตสินค้าอินทรีย์ ทั้งมีแผนผลักดันให้ไร่และโรงงานผลิตดังกล่าว เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ และประชาทั่วไปด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะเข้าไปช่วยผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิตสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม ในการทำตลาด โดยผลักดันให้เข้าร่วม Local BCG Plus (Local BCG +) ที่ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ และในส่วนของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด ผู้ผลิตกะทิออร์แกนิก ภายใต้ซื่อ แบรนด์ “เมอริโต้” เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ Local BCG Plus ในปีนี้ด้วยและมั่นใจว่าจาก ช่องทางการตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ช่วยดำเนินการให้ จะทำให้สินค้าที่บริษัทผลิตได้มีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าในโครงการ Local BCG Plus กระทรวงพาณิชย์กำลังอยู่ระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า Local BCG Plus Fair 2023 ในภูมิภาคต่างๆ  โดยจัดครั้งแรกไปแล้วที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 2566 ครั้งที่ 2 ที่ภาคใต้ วันที่ 10 – 14 พ.ค.2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ สงขลา และครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18 – 22 พ.ค.2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ส่วนครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก กำหนดจัดงานวันที่ 14 – 18 มิ.ย.2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ที่งาน Thailand Local BCG plus Expo 2023 วันที่ 7 – 9 ก.ค.2566 บริเวณ Hal 7 ชั้น LG ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การจัดงานในแต่ละภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการคัดเลือกสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม BCG สินค้าที่มีอัตลักษณ์ และสินค้าที่มีการใช้นวัตกรรม ภูมิภาคละ 50 ราย มาจัดแสดงและจำหน่ายในแต่ละครั้ง โดยสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกมานี้ ถือเป็นสินค้าดี เด่น ดัง ของแต่ละภูมิภาคจริง ๆ และการจัดงานปิดท้ายที่กรุงเทพฯ  ถือเป็นงานใหญ่ของปี มีสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายรวม 200 รายการ ซึ่งงานนี้ จะเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศมาชมงานด้วย โดยตั้งเป้ายอดขายสำหรับการจัดงานทั้งหมด 5 ครั้ง รวมกว่า 650 ล้านบาท

โครงการ Local  BCG Plus เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ เศรษฐกิจฐานราก ( Local Economy ) โดยลงพื้นที่คัดเลือกสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม และเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านทีมงานเซลล์แมนจังหวัดและทีมเซลส์แมนประเทศ และช่วยเชื่อมโยงการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ