ผอ.สวนสัตว์ แจงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่คลอง 6 คืบหน้ากว่าแผนกำหนด

ผอ.สวนสัตว์ แจงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่คลอง 6 คืบหน้ากว่าแผนกำหนด เผยทั้งกำลังคนและเครื่องจักรพรึบ คาดตุลาเสาเข็มอาคารต้อนรับและอาคารศูนย์การเรียนรู้เรียบร้อย เน้นงานชุมชนสัมพันธ์ให้ความรู้ชาวบ้านและการมีส่วนร่วม รวมทั้งความโปร่งใส ล่าสุด ปปท.เข้าเยี่ยมชม

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย(อสส.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่คลอง 6 บนพื้นที่พระราชทาน 300 ไร่ ว่า หลังจากที่องค์การสวนสัตว์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับทางกิจการร่วมค้า  RSDT ที่มีบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เป็นแกนนำ ได้ระดมคนงานนับร้อยคนเข้าพื้นที่อย่างพร้อมเพรียง รวมถึงได้นำเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำงานมาเต็มกำลัง งานจึงมีความก้าวหน้าไปมากกว่าแผนที่วางไว้พอสมควร อีกทั้งการทำงานทุกอย่างก็ราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆ

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย(อสส.)

“ทางเราได้มีการประชุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์ ได้เห็นงานมีความก้าวหน้าไปมาก  ทั้ง งานขุดสระตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมาก ส่วนบ่อเก็บน้ำของโครงการก็คืบหน้ากว่า 60%  งานถมดินได้นำดินชั้นดีมาถมประมาณ 10% ตอนนี้อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็มกำลังทยอยเอาปั้นจั่นมาเพิ่ม คาดว่าเดือนตุลาคม งานเสาเข็มอาคารต้อนรับและอาคารศูนย์การเรียนรู้น่าจะแล้วเสร็จ ในช่วงหน้าฝนต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวในการขนดินและ ต้องระบายน้ำ ในระหว่างการก่อสร้างต้องดูแลสิ่งแวดล้อม ต้องล้างถนนที่มีดินตกตามรายทาง ติดตั้งเครื่องวัดมลพิษ รวมถึงมลพิษทางเสียงด้วย ส่วนการเคลียริ่งพื้นที่ทางองค์การสวนสัตว์ดำเนินการไปแล้ว กว่า 90%”นายอรรถพร กล่าว

นายอรรถพร กล่าวอีกว่า ส่วนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ทางองค์การสวนสัตว์จัดทีมงานชุมชนสัมพันธ์ ไปสร้างความสัมพันธ์และให้ความรู้กับชุมชนและชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เข้ามามีส่วนรับรู้ในการทำงานว่าแผนงานแต่ละขั้นตอนมีความคืบหน้าอย่างไร งานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่

“เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความโปร่งใส โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาตนพร้อมคณะและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควบคุมงาน รับการตรวจเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ(ปปท.)ในการติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566-2568 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายป้องกันและลดโอกาสการทุจริต รวมทั้งให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่าตามแนวทางการดำเนินการ ตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ประเมินชี้วัดความเสี่ยงการทุตริจเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” นายอรรถพร กล่าว