Balloon Art จับมือกลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแคมเปญ Character for Life ภายใต้โครงการเต็มใจ

Balloon Art จับมือกลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแคมเปญ Character for Life ภายใต้โครงการเต็มใจ หนุนนักศึกษาเพาะช่างร่วมออกแบบคาแรกเตอร์ รณรงค์ให้คนบริจาคโลหิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ คาดมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 100,000 ซีซี

บอลลูนอาร์ท (Balloon Art) ผู้นำด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้งงานอีเว้นท์ลูกโป่ง บอลลูนขนาดใหญ่ และมาสคอทเป่าลม ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน เปิดตัวแคมเปญ Character for Life ภายใต้โครงการเต็มใจ รณรงค์บริจาคโลหิต สำหรับกลุ่มเยาวชน

นางสาวจิรฐา โลหะพรหม กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัทบอลลูนอาร์ท จำกัด เปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า บอลลูนอาร์ทร่วมกับโครงการเต็มใจ ซึ่งเป็นโครงการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต สำหรับกลุ่มเยาวชน กลุ่มเซ็นทรัล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน จัดกิจกรรมประกวดออกแบบคาแรกเตอร์ รณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต ในแคมเปญ Character for Life เพื่อร่วมชิงถ้วยพระราชทาน “สันโตสะอาชาไนย” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถ้วยรางวัลดังกล่าวได้รับการออกแบบจากอาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2556

“บอลลูนอาร์ทเป็นผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ในปีนี้เรามีกิจกรรมเต็มใจ ซึ่งเป็นโครงการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิต ด้วยเล็งเห็นความสำคัญเรื่องปริมาณโลหิตที่ยังมีไม่สม่ำเสมอ ประกอบกับต้องการจะขยายฐานอายุผู้บริจาคโลหิตมาที่กลุ่มเยาวชน และนักศึกษา ในช่วงอายุ 18-25 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ได้ปริมาณเลือดเติมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะเรื่องการเสียสละอีกด้วย สำหรับแคมเปญ Character for Life นั้น เป็นการออกแบบคาเเรกเตอร์เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิตของกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบและงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ โดยบริษัทบอลลูนอาร์ทจะสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างเป็น Mascot เพื่อใช้ในการออกไปรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต ซึ่งการออกแบบคาแรกเตอร์นี้ มีกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 3 ทีม โดยผลงานของน้อง ๆ จะถูกนำไปจัดแสดง บริเวณชั้น 1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2566 เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต สำหรับผู้ร่วมบริจาคโลหิตในแคมเปญนี้ สามารถเป็นกำลังใจร่วมสนับสนุนผลงานการออกแบบของน้อง ๆ นักศึกษาได้ ด้วยการบริจาคโลหิตและแจ้งการบริจาคพร้อมรหัสทีม A0001,A0002 หรือ A0004 มาที่ Line OA @เต็มใจ เพื่อให้น้อง ๆ ได้สะสมยอดการรณรงค์รับบริจาคโลหิตด้วย ซึ่งทีมที่สามารถรณรงค์การบริจาคโลหิตได้มากที่สุด จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน “สันโตสะอาชาไนย” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งน้อง ๆ จะต้องแข่งขันยอดการรับบริจาคโลหิตร่วมกับทีมอื่น ๆ จากแคมเปญอื่นของโครงการเต็มใจด้วยนางสาวจิรฐา โลหะพรหม กล่าว

ด้าน นางสิณีนาฏ  อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังจิตสาธารณะ การเสียสละ และการเป็นผู้ให้ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังหลักช่วยให้โลหิตมีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งการใช้มาสคอทที่เป็นผลงานการออกแบบของน้อง ๆ จากวิทยาลัยเพาะช่าง และสนับสนุนการผลิตโดยบอลลูนอาร์ทนั้น จะเป็นส่วนสนับสนุนหลักในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนมาบริจาคโลหิตกันมากขึ้นด้วย

ความจำเป็นต้องใช้โลหิตของสภากาชาดไทยนั้น ร้อยละ 77 ของโลหิตที่ได้รับบริจาค จะถูกนำไปใช้เพื่อทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปในภาวะต่าง ๆ อาทิ อุบัติเหตุ การผ่าตัด โรคกระเพาะอาหาร การคลอดบุตร เป็นต้น และอีกร้อยละ 23 จะเป็นการนำโลหิตไปใช้เฉพาะโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เกล็ดโลหิตต่ำ ฮีโมฟีเลีย เป็นต้น โดยปัจจุบันความต้องการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,800-2,000 ยูนิต หรือเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 58,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งเป็นหมู่โลหิตที่จำเป็นต้องจัดหาโลหิตเฉลี่ยในแต่ละวัน ได้แก่ หมู่ A วันละ 500 ยูนิต หมู่ B วันละ 550 ยูนิต หมู่ O วันละ 800 ยูนิต หมู่ AB วันละ 150 ยูนิต” นางสิณีนาฏ อุทา กล่าว

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดแสดงงานจากกลุ่มเซ็นทรัล โดย นางสาวอุษา ผูกพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า

กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการเซ็นทรัลทำ ให้ความสำคัญกับนโยบายทางด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ ของประชาชนและเพื่อนพนักงาน ซึ่งหนึ่งในนั้น เป็นเรื่องของการบริจาคโลหิต ตามที่เห็นได้ว่ามีความต้องการใช้โลหิตอยู่เกินกว่าปริมาณที่ได้รับในแต่ละวัน และมักจะมีการร้องขอรับบริจาคในช่วงขาดแคลนอยู่เสมอ เราจึงขออาสาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนโดยการจัดหาสถานที่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ผ่านศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัลที่มีอยู่ทั่วประเทศ สถานที่ใดที่สามารถให้พื้นที่ได้ เราก็ยินดีที่จะเปิดเป็นหน่วยบริการให้เสมอมาจนถึงปัจจุบัน เกือบ 40 ปี แล้วที่เราร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และการร่วมมือกับ บอลลูนอาร์ท ในครั้งนี้ เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจ และทำให้เกิดผู้บริจาคหน้าใหม่ในหมู่วัยรุ่นมากขึ้น ผ่านคาแรคเตอร์การ์ตูนน่ารัก ๆ ที่เข้าถึงง่าย ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้ว น้อง ๆ ทั้ง 3 คาแรคเตอร์ จะหมุนเวียนไปแจกความน่ารักสดใส ชวนให้ทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิตตามหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในเครือเซ็นทรัลอีกด้วย”

ด้าน ผศ. สุรัฐ บุญทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างกล่าวว่าโครงการเต็มใจ และวิทยาลัยเพาะช่าง ได้ทำความร่วมมือในการออกแบบคาแรกเตอร์ เพื่อรณรงค์ให้คนบริจาคโลหิต  โดยการสนับสนุนให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริงให้กับนักศึกษา โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกแบบคาแรกเตอร์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรณรงค์ให้คนบริจาคโลหิต ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการ และยังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ดึงดูดให้มีผู้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่

ด้าน นายวรสรวง  สมัตถพันธ์ ประธานโครงการเต็มใจ ได้กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการฯ นี้ว่า นอกจากจะเป็นการรณรงค์บริจาคโลหิตแล้ว ยังทำให้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการในโครงการเต็มใจ ที่ได้ร่วมกันคิดแคมเปญต่าง ๆ มาช่วยรณรงค์บริจาคโลหิต และภาคธุรกิจโดยกลุ่มเซ็นทรัล ภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยอย่างเพาะช่าง และน้อง ๆ นักศึกษา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวงที่กว้างขึ้น โดยคาดว่าแคมเปญ Character for Life ที่นำโดยบอลลูนอาร์ทนี้ จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตได้มากกว่า 100,000 ซีซี

“วันนี้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ ได้สำเร็จเป็นเบื้องต้นแล้ว โดยมีผู้นำอย่างบอลลูนอาร์ท ซึ่งเป็นบริษัทที่ผสมผสานความเป็นแก่นของธุรกิจทางด้านการทำมาสคอท มาผนวกรวมกับฝีมือการออกแบบของน้องๆ คนรุ่นใหม่ จนได้คาแร็กเตอร์สวยงามและสื่อความหมายอย่างที่ปรากฎ โครงการเต็มใจขอขอบคุณบอลลูนอาร์ทและผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้ พวกเราจะสนับสนุนและผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ เพื่อให้ปริมาณเลือดในสังคมไทยมีปริมาณที่สม่ำเสมอมุ่งสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน”นายวรสรวง  สมัตถพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ คาแรกเตอร์ทั้ง 3 ตัวของทีมผู้เข้าประกวด จะออกมาโลดแล่นในรูปแบบของมาสคอทบอลลูน ที่จะออกเดินเชิญชวนให้คนมาร่วมบริจาคโลหิตตามจุดบริการภายในศูนย์การค้ากลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งผู้สนใจสามารถไปร่วมบริจาคโลหิต พร้อมส่งกำลังใจให้น้อง ๆ ผู้ออกแบบคาแรกเตอร์ด้วยการแจ้งการบริจาคพร้อมรหัส ทีม A0001, A0002 หรือ A0004 ไปที่  Line OA @เต็มใจ

สำหรับจุดบริการภายในศูนย์การค้าในกลุ่มเซ็นทรัล มีดังต่อไปนี้

วันที่ 1-5 กันยายน 66 Central World  บริเวณชั้น 1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรี ดูนังต์

วันที่ 6 กันยายน 66 เวลา 11.00-15.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสเกต  จุดจอดรถ ประตูยูนิโคล (รถใหญ่)

วันที่ 11 กันยายน 66  เวลา 11.00-15.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ลานด้านหน้าศูนย์การค้า (รถใหญ่)

วันที่ 13 กันยายน 66 เวลา 11.00-15.00น.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เเจ้งวัฒนะ หน้า Fitness First ชั้น 6 (เตียง)

วันที่ 16 กันยายน 66 เวลา 11.00-15.00น.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ด้านหน้า KFC (รถใหญ่)

วันที่ 23 กันยายน 66  เวลา 11.00-15.00น.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ด้านหน้า KFC (รถใหญ่)

วันที่ 25 กันยายน 66  เวลา 11.00-15.00น.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า หน้าอาคารสำนักงาน A (รถใหญ่)

วันที่ 30 กันยายน 66  เวลา 11.00-15.00น.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา 11.00-15.00 น.ด้านหน้า KFC (รถใหญ่)

……………………………………………………..

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาแรกเตอร์ทั้ง 3 ตัว

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์พิทวัส แสงธรรม และอาจารย์ศิริ หนูแดง

ทีมที่ 1 “น้องปัน” A0001 เป็นคาแร็กเตอร์สาวน้อยสะพายตะกร้าเลือดกรุ๊ปต่างๆ มาแบ่งปันให้กับผู้คน น้องปันมีนิสัยร่าเริง ยิ้มแย้ม เป็นตัวแทนของการเป็นผู้ให้

ทีมผู้ออกแบบ ได้แก่  1.นางสาวสุชาดา แหวนจีน หัวหน้าทีม 2. นาวสาวกนกกาญจน์ คนหลัก 3.นางสาวปิยธิดา น้อยทรงค์ 4.นางสาววสุธัญญา เพชรมี 5.นางสาวกุลธิดา ทิยา 6.นางสาวรมิตา อติชาตพงษ์สุข 7.นางสาวมุทิตา น้อยต้อย 8.นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีวังไพร 9. นางสาวกันยาพร คงสร 10. นางสาวศศินทร์ วงศ์ขวัญยืน

ทีมที่ 2 “น้องเต็มใจ” A0002 เด็กน้อยในชุดผ้าคลุมที่มีผ้าหุ่มลายรูปหัวใจกับเครื่องหมายบวก ผูกเป็นผ้าคลุมเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ สะพายกระเป๋าคล้ายถึงเก็บเลือด เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้คนที่รอคอยความช่วยเหลือ น้องเต็มใจเป็นเหมือนตัวแทนของคนในโครงการเต็มใจที่ออกมาช่วยเหลือผู้คน และน้องเต็มใจเป็นตัวแทนของคนธรรมดา แม้ไม่ใช่คนที่มีพลังวิเศษใด ๆ แต่ก็สามารถช่วยคนได้ด้วยการออกมาบริจาคโลหิต

ทีมผู้ออกแบบ ได้แก่  1.นางสาวธัญญวีร์ ชลไพรพิมลรัตน์ หัวหน้าทีม 2.นางสาวนัฐนา วัชรสินเจริญ 3.นางสาวพิมพ์ลภัส เชื้อสิงโต 4.นางสาวธัญดร์พัชร์ เกิดภักดีสินสุข 5.นางสาวจินดาพร ผลมูล 6.นางสาวจิดาภา เมืองโพนงาม 7.นายจิตริน จุ้ยมิน 8.นายอัศม์เดช เกิดช่วย 9.นายจิรัฎชนนท์ โชคสิริวัชรสกุล 10.นางสาวอนันตา ขันธสอน

ทีมที่ 3 “น้อง Bloody” A0004 ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากหยดเลือดและ Ironman ที่มีชื่อพ้องกับ “บัดดี้” เกิดจากการนำเอาคำว่า Blood ที่แปลว่าเลือด มาเติม dy เวลาออกเสียงก็จะคล้ายกับคำว่า buddy ซึ่งคาแรกเตอร์ตัวนี้จะมาเป็นเพื่อน สร้างความอุ่นใจให้กับคนบริจาคเลือด

ทีมผู้ออกแบบ ได้แก่ 1.นางสาวศศิพิมพ์ ทองมี หัวหน้าทีม 2.นางสาวอัมพรพัชร บุญมาก 3.นางสาวรุจิพร คันที 4.นางสาวศรัณยา คุณธโนปจัย 5.นางสาวทักษพร จันทร์เกษม 6.นางสาวแทนรัก มงคลเจริญกิจ 7.นางสาวอริสา เหรียญทอง 8.นางสาวพิมลรัตน์ เธียรวัฒนา