ซีพี ออลล์จับมือหอการค้าไทยพัฒนา SME จัด Meeting with CEO ภายใต้โครงการ Big Brother Season 7

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับหอการค้าไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมพิเศษส่งเสริมผู้ประกอบการ SME “Meeting with CEO & On-site Visit By พี่เลี้ยงซีพี ออลล์” ภายใต้โครงการ Big Brother Season 7 เป็นโครงการที่จัดทำเพื่อยกระดับผู้ประกอบการขนาดย่อมไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น นำไปสู่การจ้างงานและการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ บริษัทน้องทั้งหมดจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึก เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อมาร่วมหาโอกาสใหม่ บนความเป็นไปได้ของธุรกิจ ด้วยกระบวนการ “พี่ช่วยน้อง” โดยบริษัทชั้นนำของประเทศ มาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ SME อย่างใกล้ชิด ซึ่งซีพี ออลล์ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยงมาโดยตลอดนับตั้งแต่ Season ที่ 1 จนถึงปัจจุบัน Season ที่ 7 แล้ว โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของซีพี ออลล์ คอยให้ความรู้ และคำแนะนำเชิงลึก

ปัจจุบันมีบริษัทน้องเลี้ยงจากโครงการ Big Brother นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้แก่ เครื่องดื่มนมแพะ UHT จาก บริษัท เฮลธ์ชัวร์ นิวทริชัน จำกัด, ผักโขมอบชีส จาก บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด , บัคกูเต๋แช่แข็ง จาก บริษัท ตี๊เล็กฟู้ดส์ จำกัด และ ห่อหมกพุดดิ้ง  จาก บริษัท เอส พี เฮลธี โพรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด  เป็นต้น

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บรรยายพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ SME ไทย” และนายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิกให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษหลากหลายหัวข้อ อาทิ “นโยบายสนับสนุน SME ของ 7-Eleven” โดย นายสกล  เตชะสถาพร  ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.  ซีพี ออลล์ “SME ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” โดย นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

และ “ลดต้นทุนบริหาร ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพวงจรเงินสด ด้วย AI-OCR” โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์บริการด้านวิชาการ ALL FOOD TECH เป็นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัย โดยมีบริษัทน้องจากโครงการ Big Brother Season 7  เข้าร่วมงานกว่า 50 ราย ณ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ