กลุ่มนักธุรกิจจิตอาสาโครงการเพาะรักษ์ จับมือ CIMB Thai และชมรมสมองใสใจสบาย ฟื้นฟูผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อม

โครงการเพาะรักษ์ ภายใต้มูลนิธิดั่งพ่อสอน และ Prime centre โดยกลุ่มนักธุรกิจจิตอาสาจากแบรนด์ต่างๆ อาทิ แบรนด์ Go Mamma, Prompt Care Academy (PCA), NEW SEASON Life connect, FITPUB Thailand และละอองฝน ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Workshop สอนเย็บลูกบีบเพื่อนำไปส่งมอบให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ใช้ฟื้นฟูสุขภาพต่อไป

โดยมี นายลิม ยอง เทียน ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้ง ชมรมสมองใสใจสบาย เพื่อผู้สูงวัยที่เกิดภาวะสมองเสื่อม ร่วมทำกิจกรรม โดยมีน้องๆ นักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมสร้างสีสัน และแชร์ประสบการณ์ระหว่างวัยกับผู้สูงอายุ

ติดตามหรือสนับสนุนการทำงานของโครงการเพาะรักษ์ได้ที่ เพจเพาะรักษ์