เซเว่น อีเลฟเว่น ติวเข้มผู้ประกอบการท้องถิ่น จัดโครงการตอกเสาเข็มเพื่อ SME รุ่น 1 รับปีมังกร

ผู้ประกอบการในยุคนี้ต้องปรับตัวและหมั่นหาความรู้ใหม่ๆ อัพเดทตัวเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปอย่างแข็งแกร่ง และมีหลายภาคส่วนที่เดินหน้าผลักดันและช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่ ซีพี ออลล์เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเร่งเครื่องยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประเดิมปี 2567 เปิดโครงการใหม่ “ตอกเสาเข็มเพื่อ SME” หลักสูตรพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้แบบเข้มข้นให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เป็นคู่ค้า เพื่อเสริมพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจให้เอสเอ็มอีโตไกลอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ ให้ช่องทางขาย ให้ความรู้ และให้การเชื่อมโยงเครือข่าย โดยมีศูนย์เซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนเอสเอ็มอี เป็นเพื่อนคอยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งโครงการตอกเสาเข็มเอสเอ็มอีจัดขึ้นเป็นรุ่นแรก ให้แก่เอสเอ็มอีคู่ค้าท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 22 ธุรกิจ

โครงการนี้เปิดรับคู่ค้าท้องถิ่น ที่มีเป้าหมายต้องการเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจให้มีรากฐานที่แข็งแกร่ง เนื่องจากบริษัทต้องการปูพื้นฐานและถ่ายองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ พัฒนา และรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้า สามารถเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

โดยจัดอบรมในรูปแบบ On Site เป็นเวลา 2 วัน เรียน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. การวางกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการขาย 2. การจัดการกระบวนการด้านมาตรฐานและคุณภาพสินค้า 3. การจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับยุค Digital Economy และสร้างลูกค้าขยายตลาดด้วย Data Driven Marketing จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เซเว่น อีเลฟเว่นสนับสนุนเอสเอ็มอี และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้ร่วมกิจกรรม Work Shop เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และได้ศึกษาดูงานสายการผลิตอาหารที่บริษัท ซีพี แรม จำกัด และศึกษาระบบโลจิสติกส์ที่บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด

สำหรับโครงการตอกเสาเข็มเพื่อ SME รุ่นที่ 1 นี้ มีผู้ประกอบการ SME จากหลากหลายประเภทที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

มาฟังความรู้สึกของ SME เจ้าของน้ำพริกไข่ปู แบรนด์ ทานคำนึง นายปรัตถกร หิรัญรัตน์ และ น.ส.ชาลินี สิริชาญชัยกุล ที่ร่วมโครงการตอกเสาเข็มเพื่อ SME รุ่นที่ 1 เล่าว่า ธุรกิจน้ำพริกไข่ปู เป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกความเป็นตัวตนเพราะเป็นคนจังหวัดตราด ที่บ้านทำธุรกิจอาหารทะเล และตราดเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อ จึงต่อยอดธุรกิจมาทำน้ำพริกไข่ปู และได้รับโอกาสที่ดีจากเซเว่น อีเลฟเว่น เข้ามาเป็นคู่ค้าจำหน่ายในร้านเซเว่นฯ จำนวน 25 สาขา ในกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคตะวันออก

สำหรับการเข้าร่วมโครงการตอกเสาเข็มเพื่อเอสเอ็มอี ทำให้ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งการพัฒนาสินค้าใหม่ ข้อมูลด้านการตลาด และเทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ด้าน นายกรกฤช อังคเมธากร SME เจ้าของเห็ดทอดกรอบ แบรนด์ ชูว์ชูว์ เล่าให้ฟังว่า ต้องการมีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง ด้วยความเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้ว ประกอบกับลูกๆ ของผมไม่ชอบทานผัก จึงลองทำเห็ดทอดให้ลูกทาน ปรากฏว่าเขาชอบ เพราะรสชาติและเนื้อสัมผัสรู้สึกไม่เหมือนการทานผัก จึงนำไอเดียนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจเห็ดทอดกรอบ ปัจจุบันสินค้าวางจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น 35 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ มี 3 รสชาติ ได้แก่ ออริจินัล ลาบเมือง และหม่าล่า การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ รู้สึกชอบที่เซเว่นฯ ได้แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ กิจกรรมดีๆ แบบนี้ทำให้เอสเอ็มอีสามารถนำความรู้ไปต่อยอดกับธุรกิจได้

ซีพี ออลล์ในฐานะผู้ดำเนินโครงการมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการพัฒนาสินค้าอย่างมีกลยุทธ์ และมีแพลตฟอร์มแห่งโอกาสของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งเสริมความแข็งแกร่งและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด พร้อมเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เติบโตได้อย่างรวดเร็ว แข็งแกร่ง และยั่งยืน