“ตัดเสื้อน้องแต่พอตัว” โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนชุดนักเรียนอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิดั่งพ่อสอน เปิดรับอาสาสมัครร่วมสอนทักษะการประกอบอาชีพให้กับเด็ก

“ตัดเสื้อน้องแต่พอตัว” โครงการ CSR โดยผู้ประกอบการนักธุรกิจจิตอาสา ภายใต้ มูลนิธิดั่งพ่อสอน เปิดรับอาสาสมัครร่วมสอนทักษะการประกอบอาชีพให้กับเด็ก เพื่อร่วมทำกิจกรรมกับโครงการในปี 2567 ภายหลังจากมูลนิธิดั่งพ่อสอนได้รับยกย่องประกาศเกียรติคุณจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้านองค์กรที่น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานจนเกิดผลเชิงประจักษ์

นางสาวอรนาฎ พัฒนะกุลพงศ์ ประธานโครงการตัดเสื้อน้องแต่พอตัว มูลนิธิดั่งพ่อสอน เปิดเผยถึงการดำเนินงานของโครงการตัดเสื้อน้องแต่พอตัว ว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ CSR ที่ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจจิตอาสาจากหลากหลายแบรนด์ ที่ได้เข้ามาร่วมกันทำโครงการเพื่อมุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนชุดนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวคิด และลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง พร้อมการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์จากการทำงานจริงๆ ผ่านโมเดลกิจกรรมสหกรณ์ ภายใต้สโลแกนว่า “สวมใส่อย่างภูมิใจ ด้วยการให้อย่างยั่งยืน” ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางโครงการได้มีการดำเนินงานไปแล้วในสองโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองโมง จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม จังหวัดสมุทรสาคร และได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการ CSR ต่างๆ ของกลุ่มนักธุรกิจจิตอาสา ภายใต้มูลนิธิดั่งพ่อสอน ที่ประสบความสำเร็จ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ จากการนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจนลุล่วงนั้น ทำให้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องมูลนิธิดั่งพ่อสอน ให้เป็นองค์กรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานจนเกิดผลเชิงประจักษ์ โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พร้อมชื่นชมการทำงานโครงการ CSR ของกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจจิตอาสา ภายใต้มูลนิธิดั่งพ่อสอน ด้วย

“ในปี 2567 นี้ ทางโครงการตัดเสื้อน้องแต่พอตัว ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมสอน Life Skill ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนเครือข่าย เพื่อพัฒนาทักษะหัวการค้าให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยจะสอนให้เด็กได้รู้จักการทำงานร่วมกัน รู้จักการประกอบกิจการ การหารายได้ ที่จะทำให้เกิดเป็นทักษะติดตัวเด็กต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตลาดกล้าคิดส์ ซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ฝึกการออกร้านขายของ และรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุน-กำไรในการประกอบกิจการด้วย โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ จะนำไปสร้างสหกรณ์ออมชุด ซึ่งเป็นสวัสดิการประจำโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีชุดนักเรียนใส่ตลอดจนจบการศึกษา ทั้งนี้ ทางโครงการยังเปิดรับ อาสาสมัครเพื่อเข้ามาร่วมสอนทักษะการประกอบอาชีพให้กับเด็กๆ รวมทั้งผู้สนับสนุนใจดีที่จะสนับสนุนทุนในการทำงานเพิ่มเติม สำหรับทุกกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2567 นี้ด้วย” นางสาวอรนาฎ กล่าวทิ้งท้าย

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนการทำงานของโครงการตัดเสื้อน้องแต่พอตัวได้ สามารถดูรายละเอียดและติดต่อได้ที่ เพจตัดเสื้อน้องแต่พอตัว หรือ Website : www.ตัดเสื้อน้องแต่พอตัว.com หรือ E-mail : [email protected]