พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน ผ้าไตร ผ้าขาว ถุงพระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์ ในพิธีงานบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี 2567 ณ วัดป่าดานวิเวก จ.บึงกาฬ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ผ้าไตร ผ้าขาว ถุงพระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์ ในพิธีงานบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี 2567 โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ นางสาวสงกรานต์ ตะนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ร่วมในพิธี ณ วัดป่าดานวิเวก ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


สำหรับพิธีการนั้น ได้จัดพิธีถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายความเคารพ และถวายผ้าขาวพระราชทาน พระอธิการปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปุ่ทุย) จำนวน 2 ม้วน เพื่อใช้ย้อมและตัดเย็บเป็นจีวรตามแบบธรรมเนียมปฏิบัตินิยมของวัดป่า, ถวายผ้าไตรพระราชทาน พัดรอง และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ต่อมาประธานในพิธีได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน จำนวน 3 พระรูป แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในโครงการฯ เพื่อประดิษฐานเป็นสิริมงคล รวมถึงมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน จำนวน 300 ถุง แก่ประชาชนในหมู่บ้านรอบโครงการฯ ที่ได้ดูแลรักษาป่าไม้ในโครงการฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคล

งานบุญประทายข้าวเปลือก ถือเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมาช้านานของชาวนาภาคอีสาน ภายหลังจากหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ชาวนาต่างพากันนำข้าวเปลือกของตนเองมาถวายแก่วัด โดยพระสงฆ์จะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนาบุญเป็นสิ่งตอบแทน ถือเป็นมหามงคลอันสูงสุดข่าว/ภาพ : สุริยะ ลิภตะไชยโย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.