รองปลัดกระทรวงพาณิชย์   เปิดงาน “Thailand Local BCG Plus Expo @TRANG” จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ Local BCG Plus จาก 14 จังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดตรัง

นางวรรณภรณ์  เกตุทัต  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Local BCG Plus Expo @TRANG” จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ Local BCG Plus จาก 14 จังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า  กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจและบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ผลักดันการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการผลิตในภูมิภาคสู่การตลาดในประเทศและทั่วโลก กระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำสู่ผู้บริโภค โครงการ Local BCG Plus เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าที่มีความนิยมสูงในตลาดโลก โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ต่อจากปีที่ผ่านมา

โดยในปีนี้ พาณิชย์จังหวัดภาคใต้ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “Thailand Local BCG Plus Expo @TRANG” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลาน จอดรถหน้าศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง    ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ Local BCG Plus จาก 14 จังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวน 100 ราย 100 คูหา ซึ่งล้วนคัดสรรมาเป็นอย่างดี ได้แก่ 1) กลุ่มสินค้า BCG เช่น สินค้าปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI และ 3) กลุ่มสินค้านวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

นอกจากการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า Local BCG Plus แล้ว ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม Business Matching ให้กับผู้ประกอบการภายในงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้า เป้าหมายสร้างมูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการสาธิต (Workshop) เป็นประจำทุกวัน อาทิ การสาธิตการทำผ้าเช็ดหน้าจากผ้าบาติก การสาธิตทำอาหาร Fin Dining จากวัตถุดิบพื้นถิ่น    การออกแบบทำพัดจากกระจูด การออกแบบยางมัดผมจากผ้าขาวม้า การคั่วกาแฟสูตรอบหม้อดิน และอีกหลากหลายกิจกรรม    พร้อมร่วมเยี่ยมชมจุดนิทรรศการ แนะนำสินค้าภูมิปัญญา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรค่าแก่การรักษาและสืบสาน และในแต่ละวัน สนุกสนานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเยาวชน และ Influencer กำลังอิน ตามหมีมา และ เหินฟ้า Channel

ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกมากมาย อาทิ การจำหน่ายสินค้านาทีทอง การแจกคูปองเงินสด และลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 75,000 บาท ตลอดทั้งงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วม ชม ชิม ช็อป กันอย่างเต็มที่ ภายในงาน “Thailand Local BCG Plus Expo @TRANG” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง