อบจ.ตรัง พร้อมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ปี 67

วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ บริเวณหัวสะพานเก่าอำเภอย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง น.ส.จิราวดี อ่อนวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง นางเพ็ญศรี สงสุวรรณ ผู้อำนวยการ กองคลัง รักษาราชการแทนนายอำเภอสิเกา นายวิวัฒน์ สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว และ นายสมชาย ท้ายห้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมแถลงข่าว


โดยมีคณะกรรมการชุมชน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหยงสตาร์ ชุมชนท่าข้าม ชุมชนทุ่งยาว ชุมชนกันตัง ชุมชนสิเกา ชุมชนย่านตาขาว และชุมชนห้วยยอด ร่วมงานและนำของดีของอร่อยขึ้นชื่อของชุมชนมานำเสนอให้ผู้ร่วมงานได้ชิมฟรี อาทิ หอยแว่นผัดพริกไทยดำ กล้วยน้ำว้านึ่ง ขนมพองเค็ม ขนมเหนียวสบู่ เหนียวไส้กุ้ง หมี่โกหลำ ข้าวเหนียวแก้ว ขนมปากหม้อ ฯ

การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ที่สำคัญแตกต่างกันไปใน 5 อำเภอเมืองเก่าน่าเที่ยว ได้แก่ เมืองเก่าหยงสตาร์-ท่าข้าม เมืองเก่ากันตัง เมืองเก่าย่านตาขาว เมืองเก่าห้วยยอด และเมืองเก่าสิเกา เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และต่อยอดเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน “ความสุขที่สามารถวัดได้จากรอยยิ้มและความประทับใจของผู้มาเยือน” โดยมีการกำหนดจัด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าหยงสตาร์-ท่าข้าม-ทุ่งยาว ในวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ณ บริเวณแหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่ากันตังในวันที่ 18-20 เมษายน 2567 ณ บริเวณศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าสิเกา ในวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ณ บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าย่านตาขาว ในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณหัวสะพานเก่าอำเภอย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าห้วยยอด ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 ณ ลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง