ฝึกทบทวนประจำปีพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงปี 61

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีการฝึกบินทบทวนประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักบินและ เตรียมพร้อมในการทำงานปฏิบัติฝนหลวง ในปี 2561 เมื่อเร็วๆนี้ ณ. สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์