ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี โดยมีนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน