“มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อน นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย”

cof

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับ คุณนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ แนวทางการขับเคลื่อน ร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในสถานศึกษา สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช