“มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อน นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย”

cof

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับ คุณนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ แนวทางการขับเคลื่อน ร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในสถานศึกษา สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทความก่อนหน้านี้เปิดเวทีประกวด โคนมพันธุ์ดี ระดับประเทศ กระตุ้นเกษตรกรรับมือแข่งเดือด อุตสาหกรรมนมอาเซียน
บทความถัดไป“Trash Hero” กลุ่มคนรักษ์ทะเล ใน หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้